banner
   
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
 
 
 
[ AKS] [Princíp objednávania] [Funkcia on-line systému] [Riziková stratifikácia] [Načasovanie koronografie]
 
 
 
 
Untitled Document

Riziková stratifikácia u NSTE-AKS:

TIMI (Thrombolysis in myocardial infarction) rizikové skóre:
Kalkulátor TIMI rizik. skóre:  http://www.mdcalc.com/timi-risk-score-for-uanstemi

 1. vek > 65 rokov
 2. > 3 rizikové faktory ischemickej choroby srdca
 3. známa stenóza koronárnej tepny > 50%
 4. liečba aspirínom v posledných 7 dňoch
 5. prítomnosť intenzívnej anginy pectoris < 24 hodín
 6. deviácie segmentov ST  > 0,5mm
 7. zvýšenie  laboratórnych markerov nekrózy

TIMI skóre predstavuje jednoduchý súčet jednotlivých bodov (hodnota 0-7).

GRACE (Global registry of acute coronary events) rizikové skóre zohľadňuje:

 • vek
 • srdcovú frekvenciu
 • systolický tlak krvi
 • hodnotu kreatinínu v sére
 • Killipovu triedu pri prijatí
 • nutnosť resuscitácie pre srdcovú zástavu
 • prítomnosť depresií segmentov ST
 • zvýšenie hodnôt  markerov nekrózy myokardu

Na výpočet je možné použiť kalkulátor:
http://www.outcomes-umassmed.org/grace/acs_risk.cfm

Rizikovosť chorého s NSTE-AKS zvyšuje prítomnosť:

 • Diabetes mellitus
 • Renálneho ochorenia s poklesom glomerulárnej filtrácie < 1 ml/s
 • Zníženia ejekčnej frakcie ľavej komory < 40%
 • Včasnej angíny pektoris po infarkte myokardu
 • Angíny pektoris < 6 mesiacov po koronárnej intervencii (PKI)
Anamnézy aortokoronárneho premostenia (CABG)
Kontakt
 
I. Interná klinika MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
 
Partneri:
logo
 
 
Objednávanie na koronarografické vyšetrenie. © 2009