banner
   
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
 
 
 
[ AKS] [Princíp objednávania] [Funkcia on-line systému] [Riziková stratifikácia] [Načasovanie koronografie]
 
 
 
 
Untitled Document

Akútny koronárny syndróm (AKS) zahŕňa:

  • infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI)
  • infarkt myokardu bez elevácie segmentov ST (NSTEMI) (so zvýšením markerov nekrózy myokardu, najmä troponínu)
  • nestabilnú angínu pektoris (NAP) (bez zvýšenia markerov nekrózy myokardu).
  • vzhľadom na podobné patofyziologické mechanizmy, klinické prejavy a diagnosticko-liečebný algoritmus sú NSTEMI a NAP radené do spoločnej skupiny AKS bez elevácií segmentov ST (NSTE AKS).

AKS predstavuje klinicky závažné ochorenie, ktoré je v porovnaní so stabilnou angínou pektoris potenciálne spojené s vysokou mortalitou.

Indikácie na invazívnu diagnostiku:

STEMI:

  • primárna PKI (perkutánna intervencia): čo najskôr
  • záchranná PKI (po klinicky neúspešnej fibrinolýze)
  • po úspešnej fibrinolytickej terapii (fibrínšpecifickým agens): u každého pacienta ešte počas hospitalizácie
NSTEMI: vzhľadom na heterogénnu skupinu ochorení rozhodujeme o indikácii a načasovaní invazívnej diagnostiky na základe rizikovej stratifikácie
Kontakt
 
I. Interná klinika MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
 
Partneri:
logo
 
 
Objednávanie na koronarografické vyšetrenie. © 2009