banner
   
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
 
 
 
[ AKS] [Princíp objednávania] [Funkcia on-line systému] [Riziková stratifikácia] [Načasovanie koronografie]
 
 
 
 
Untitled Document

Objednávanie pacientov s NSTE-AKS na koronarografické vyšetrenie na pracovisku invazívnej a intervenčnej kardiológie I. Internej kliniky JLF a MFN v Martine je založené na rizikovej stratifikácii.

Prečo je potrebná riziková stratifikácia NSTE-AKS?

Vzhľadom na heterogénnosť populácie pacientov s NSTE-AKS je nutné hneď od prijatia do nemocnice zhodnotiť rizikový profil pacienta s NSTE-AKS. Táto riziková stratifikácia je potrebná na identifikáciu chorých so zvýšeným rizikom závažných kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí najviac profitujú z včasnej invazívnej diagnostiky a následnej revaskularizácie koronárneho riečiska. Týchto pacientov je nutné preložiť ešte počas hospitalizácie na koronarografické vyšetrenie (podľa stupňa rizika v urgentnom alebo včasnom režime).
U NSTE-AKS s nízkym rizikom je správne indikovať záťažový test a pri jeho pozitivite vykonať ešte pred prepustením koronarografické vyšetrenie.

Pacient s NSTE-AKS prekladaný na koronarografické vyšetrenie je na kombinovanej farmakoterapii (indikovanej podľa platných odporúčaní):

  • ASA 100mg
  • Plavix 75 mg (po úvodnej dávke 300-600mg)
  • nízkomolekulový heparín/fondaparinux sc.
  • atorvastatín 80mg
  • nitráty (podľa potreby i.v.)
  • betablokátor
  • ACEI
  • inhibítor doštičkových IIb/IIIa receptorov
Kontakt
 
I. Interná klinika MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
 
Partneri:
logo
 
 
Objednávanie na koronarografické vyšetrenie. © 2009