banner
   
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
 
 
 
[ AKS] [Princíp objednávania] [Funkcia on-line systému] [Riziková stratifikácia] [Načasovanie koronografie]
 
 
 
 
Untitled Document

Funkcia on-line systému na objednávanie pacientov hospitalizovaných pre AKS na koronarografické vyšetrenie na I. Internej klinike MFN

 1. prihlásenie sa odosielajúceho lekára (meno, heslo) na www. mfn. sk, AKS registrácia
 2. vloženie základných údajov o pacientovi s AKS
 3. odoslanie zaregistrovaných údajov
 4. po zhodnotení intervenčným kardiológom bude  následne oznámený termín prekladu (E-mailom na adresu odosielajúceho lekára)
 5. pri odoslaní údajov v doobedňajších hodinách bude termín prekladu oznámený toho istého dňa po 14.00 hod.

Výhody tohto systému objednávania:

 1. Pre odosielajúceho lekára:
  • jednoduchosť vkladania dát do formulára
  • rýchle oznámenie termínu prekladu pacienta
  • efektívna a časovo nenáročná komunikácia
  • odstránenie často komplikovaných telefonických kontaktov
 1. Pre Pracovisko invazívnej kardiológie I. Internej kliniky MFN:
  • získanie základných informácií o pacientovi s AKS
  • možnosť včasného prekladu vysokorizikových pacientov

V individuálnych prípadoch podľa potreby naďalej ostáva možnosť telefonického spojenia:

 • Koronárna jednotka:
 • Pracovisko invazívnej kardiológie:

 

Kontakt
 
I. Interná klinika MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
 
Partneri:
logo
 
 
Objednávanie na koronarografické vyšetrenie. © 2009